Verklaring omtrent gedrag

Wist je dat…alle coaches en bestuursleden van Rugby Academy Oost een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben?

De Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.