Rugby Academy Oost

Rugby Academy Oost is een Regionaal Training Centrum (RTC)

Rugby Academy Oost heeft tot doel talentvolle rugbyspelers de kans te bieden om zich individueel in hun rugbykwaliteiten te ontwikkelen tot topsporter. Zij tracht talentvolle jeugdspelers die de ambitie hebben een nationale of internationale rugbycarrière te bereiken, een springplank te bieden om die droom waar te maken. Rugby Academy Oost streeft ernaar talenten te begeleiden en te ontwikkelen, zodat zij niet alleen tot de besten in hun leeftijd behoren, maar dan ook de stap zetten naar een vervolg in de internationale rugbywereld.
Rugby Nederland heeft als streven dat tenminste 85% van alle selectiespelers vanuit de academies wordt geleverd, een ambitie waar Rugby Academy Oost voluit voor gaat.

Topsport en studie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rugby Academy Oost werkt samen met verschillende opleidingen. Zo ook scholen met een status als Topsport Talentenschool, die het topsporters mogelijk maakt school en topsport-programma’s te combineren. De rugbytalenten hebben een officiële NOC*NSF ‘belofte’ status en volgen een zogeheten ‘duale leergang’: een compleet en multidisciplinair sportprogramma, inclusief (para)medische verzorging, gerealiseerd in de context van een breed aanbod van onderwijs.

Trainingen bij Rugby Academy Oost

De trainingen zijn gericht op het verder ontwikkelen van de basis- vaardigheden (passen, vangen en tackelen) en het opbouwen en vergroten van kracht en conditie. De trainingen worden verzorgd door gespecialiseerde trainers.
Er worden ook algemene sportvaardigheden bijgebracht en theorielessen verzorgd waarbij spelregels en tactiek besproken worden.
Tenslotte wordt er in het winterprogramma aandacht besteed aan voeding door diëtisten. In het programma is een fysiotherapeut aanwezig om spelers individueel te begeleiden.

Rugbycarrière

Spelers in een Rugby Academy kunnen tot hun 18de jaar in de Academy blijven. Hierna zijn er meerdere mogelijkheden om als topsporter de rugbycarrière voort te zetten. Sommige spelers kiezen om naar een top (studenten) club te gaan, andere spelers kiezen ervoor om naar het Nationaal Talenten Centrum (NTC) in Amsterdam te gaan. Tenslotte kiest een aantal spelers voor een internationale carrière. Rugby Nederland Academies hebben inmiddels 14 spelers afgeleverd aan het internationale rugby. Twee spelers zijn momenteel actief in het semiprofessionele rugby in Frankrijk en 12 spelers trainen en spelen in Zuid-Afrika.