Veel gestelde vragen (FAQ)

FAQ

De kosten per deelnemer bedragen per seizoen € 1.320,00.
Fitnessabonnement (€ 100,00 per jaar) is niet inbegrepen.
Reis- en verblijfskosten niet inbegrepen.

RAO rugbykleding is alleen voor deelnemers van Rugby Academy Oost te koop.
Dit kan via de RAO webshop op https://www.canterbury.nl/rugby-academy-oost/

Toegang is alleen mogelijk met een wachtwoord. Deze wordt aan de deelnemers van Rugby Academy Oost verstrekt.

In februari 2016 zijn Frank Egberts en Alex Chang het initiatief gestart.
Na veel onderzoek, gesprekken en het maken van afspraken heeft het initiatief een GO gekregen van Rugby Nederland eind 2016.

Voorheen was de benaming: LOOT-school. LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport.

Een Topsport Talentschool heeft toestemming van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om (aankomende) topsporters speciale studiefaciliteiten te bieden zodat zij hun school en hun sport zo goed mogelijk kunnen combineren. Topsport Talentscholen mogen voor hun LOOT-leerlingen o.a. afwijken van de lessentabel, roosters aanpassen aan trainingstijden, vrijstellingen geven voor bepaalde vakken en eventueel het examen spreiden over twee jaar.

Een Topsport Talentstatus wordt verstrekt aan een jonge sporter die voldoet aan de criteria die zijn opgesteld door de betreffende sportbond.

Voor Rugby Nederland gelden de volgende criteria:
1) Geselecteerd als speler voor U16 of andere Nationale jeugd selectie
– OF –
2) Sporter op een Rugby Academy die voldoet aan het prestatie- en trainingsprofiel van zijn/haar leeftijd
Als een talent voldoet aan de gestelde criteria draagt de sportbonden het talent voor aan NOC*NSF voor een Topsport Talentstatus. NOC*NSF bekrachtigt de status. Vervolgens wordt het talent opgenomen in het TMS (Topsport Monitor System) van NOC*NSF.
Een leerling met een Topsport Talentstatus is slechts in de gelegenheid om de status “te verzilveren” door onderwijs te volgen op een Topsport Talentschool. Op andere scholen bestaat die mogelijkheid niet.

De Topsport Talentschool is bestemd voor sporttalenten die hun school en hun sport zo goed mogelijk willen combineren. Als je een sporttalent bent dan betekent deze sport alles voor je. Je hebt er heel veel voor over om topprestaties te leveren. Maar natuurlijk heb je er ook alle belang bij om een zo optimaal mogelijk schooldiploma te halen. En daarbij kan een Topsport Talentschool je helpen.

Sporters die door hun eigen bond erkend worden als talent en een zogenaamde topsportstatus bezitten, kunnen LOOT-leerling worden en daardoor in aanmerking komen voor de extra faciliteiten die wij je kunnen bieden om je studie en sport zo goed mogelijk te combineren.

Rugby Academy Oost werkt primair samen met het SSgN in Nijmegen. Aangezien de trainingen in Nijmegen plaatsvinden. Is het het meest voor de hand liggend dat je ook naar deze school gaat.

Zit jij op een andere Topsport Talentschool? Dan is het eventueel ook mogelijk om toch deel te nemen aan Rugby Academy Oost.
Dit is iets wat jij met de betreffende school moet bespreken. Waar mogelijk ondersteunen wij hierin graag.

Er zijn meerdere HBO en MBO opleidingen die specifieke Topsport programma’s hebben.
Zo heeft het ROC Nijmegen de Young Talent Academy en kent het Rijn Ijssel College een Topsport regeling. Ook Hogeschool Arnhem Nijmegen kent hiervoor programma’s.
Ga hierover in gesprek met jouw MBO instelling. Hierin ondersteunen wij graag.

Jazeker! SSgN is een Topsport Talentschool en beschikt over een zgn. LOOT-licentie die wordt uitgereikt door het Ministerie van OCW en is alleen beschikbaar voor scholen met speciale mogelijkheden voor jonge topsporters. Topsport Talentscholen mogen voor leerlingen met een Topsport Talentstatus gebruik maken van faciliteringsmogelijkheden die de licentie biedt.

Andere scholen of eventuele “Topsportvriendelijke scholen” mogen dit niet.
Leerlingen met een Topsport Talentstatus moeten op een Topsportvriendelijke school behandeld worden als ‘gewone’ leerlingen en zullen derhalve de maximale 100% onderwijstijd moeten doorlopen. Wij werken met verschillende van dit soort scholen samen. Neem contact met ons op voor referenties.

Rugby Academy Oost traint op verschillende dagen op verschillende locaties:

Dojo:
SportQube
Rosa de Limastraat, 6543 JG Nijmegen

Fitness:
SportQube
Rosa de Limastraat, 6543 JG Nijmegen

Indoor Sportzaal:
SportQube
Rosa de Limastraat, 6543 JG Nijmegen

Indoor theorie:
SportQube
Rosa de Limastraat, 6543 JG Nijmegen

Veld:
Quick 1888 (bereikbaar via SportQube)
Dennenstraat 25, 6543 JP Nijmegen