Rugby Academy Oost werkt samen met Stedelijk Scholgemeenschap Nijmegen (SSgN).

De SSgN is een school voor voorgezet onderwijs op Jenaplanwijze op de niveaus VWO, HAVO en MAVO (VMBO-t). Wij zijn een middelgrote school met ruim 1350 leerlingen en ongeveer 120 medewerkers. De SSgN mag sinds 2013 het predicaat Excellente school voeren.
De SSgN was de eerste VO-school met een jenaplanaanbod. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Verweven met de jenaplanidentiteit ontwikkelde de SSgN zich tot Cultuurprofielschool. Jenaplan en cultuur zijn onlosmakelijk verweven.

Het eerste wat je opvalt als je het gebouw binnenloopt zijn de vrolijke kleuren en het licht in dit moderne gebouw. En de vele bordjes aan de muur. Want naast Jenaplan- en Cultuurprofielschool is de SSgN ook Topsport Talentschool, Junior Ambasador School en voor het derde jaar achtereen Excellente school.
De SSgN staat bekend als een veilige school met een uitstekende sfeer, een goed pedagogisch klimaat en prima resultaten. We geven kansen aan leerlingen, we besteden veel aandacht aan talentontwikkeling en zorg voor de leerling. Doordat we werken in kleine teams wordt iedereen gekend. Elke brugklas heeft twee mentoren die in elk geval tot en met de tweede klas bij de groep blijven.

WAT IS EEN TOPSPORT TALENTSCHOOL?

Voorheen: LOOT-school. LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport.

Een Topsport Talentschool heeft toestemming van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om (aankomende) topsporters speciale studiefaciliteiten te bieden zodat zij hun school en hun sport zo goed mogelijk kunnen combineren. Topsport Talentscholen mogen voor hun LOOT-leerlingen o.a. afwijken van de lessentabel, roosters aanpassen aan trainingstijden, vrijstellingen geven voor bepaalde vakken en eventueel het examen spreiden over twee jaar.

VOOR WIE IS DE TOPSPORT TALENTSCHOOL?

De Topsport Talentschool is bestemd voor sporttalenten die hun school en hun sport zo goed mogelijk willen combineren. Als je een sporttalent bent dan betekent deze sport alles voor je. Je hebt er heel veel voor over om topprestaties te leveren. Maar natuurlijk heb je er ook alle belang bij om een zo optimaal mogelijk schooldiploma te halen. En daarbij kan een Topsport Talentschool je helpen.

Sporters die door hun eigen bond erkend worden als talent en een zogenaamde topsportstatus bezitten, kunnen op de SSgN LOOT-leerling worden en daardoor in aanmerking komen voor de extra faciliteiten die wij je kunnen bieden om je studie en sport zo goed mogelijk te combineren.

FACILITEITEN

We kunnen LOOT-leerlingen de volgende faciliteiten bieden:

  • een flexibel(er) lesrooster, dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden
  • vrijstelling van vakken voor zelfstudie en/of training
  • bijzonder verlof voor trainingen, trainingsstages en wedstrijden
  • een aparte studieruimte met ICT-voorzieningen en begeleiding
  • mogelijkheid tot uitstel of verplaatsing van toetsen en/of schoolexamens
  • eventueel spreiding van het examen over twee jaar met behoud van de herkansingsregeling
  • persoonlijek begeleiding door een LOOT-begeleider
  • indien nodig hulp bij het inhalen van gemiste stof