Dar heeft een zeer breed dienstenpakket op het gebied van afvalbeheer en beheer openbare ruimte. Wat Dar allemaal doet?

Wij zijn naast afvalinzamelaar ook adviseur beheer openbare ruimte, gladheidsbestrijder, riool- en kolkenreiniger, ongedierte- en onkruidbestrijder en terrein- en straatreiniger. Onze medewerkers zijn de oren en ogen in de wijken. Kortom, Dar zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig blijft.

Dar houdt regio Nijmegen fris

Groen- en grijsonderhoud, reinigingswerkzaamheden en afvalbeheer regelen we allemaal vanuit één loket. Zo houdt Dar regio Nijmegen fris. Particulieren, organisaties en instellingen uit het Rijk van Nijmegen maken gebruik van onze dienstverlening, maar ook de volgende zes gemeenten:

  • Berg en Dal
  • Beuningen
  • Druten
  • Heumen
  • Nijmegen
  • Wijchen

Dar in het groen

Dar verzorgt het groenonderhoud in stadsdelen, wijken en dorpen van de gemeenten Nijmegen, Heumen en Druten. Dar legt beplanting aan, snoeit, maait en bestrijdt onkruid. Het team van Dar dat in het groen werkt heeft 90 medewerkers van wie er 80 gedetacheerd zijn door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Dit zijn medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder begeleiding van een meewerkend voorman werken zij in teams van zes tot acht personen.

www.dar.nl